Doradztwo – poznaj naszą ofertę

DIAGNOZA
CUSTOMER EXPERIENCE

PROJEKTOWANIE
CUSTOMER EXPERIENCE

KULTURA ORGANIZACYJNA
CUSTOMER EXPERIENCE

 • Customer Journey – pełna diagnoza doświadczeń i mapowanie Podróży Klienta
 • Interim Customer Research™ (ICR™) – badanie ścieżek klientów w wybranych procesach/dla wybranych produktów (badanie typu Service Safari)
 • Quick Implementation Customer Experience Tests™ – przed i powdrożeniowe testy eksperckie doświadczeń klientów
 • Persony – badanie i identyfikacja person behawioralnych klientów firmy
 • Voice of Customer Program (VOC) – budowa Programu Zarządzania Głosem Klienta
 • Diagnoza Digital Experience
 • Diagnoza Employee Experience, User Experience, Candidate Experience, Guest Experience, Passenger Experience, Patient Experience…
 • Projektowanie Customer Journey
 • Projektowanie usług, procesów, produktów z wykorzystaniem metody Design Thinking / Service Design (warsztaty Design Thinking / Service Design)
 • Projektowanie standardów obsługi zgodnych z podejściem Customer Experience
 • Tworzenie zasad komunikacji pisemnej i ustnej z klientami
 • Tworzenie przyjaznych wzorów i treści pism klienckich
 • Projektowanie procesu Voice of Customer Closed Loop – zamknięta pętla (mała i duża)
 • Tworzenie wyjątkowego Customer Experience w Concept Store’ach i Nowych Formatach
 • Projektowanie komunikacji wewnętrznej Customer Experience
 • Projektowanie bohatera / logo zmiany i grafiki do komunikacji
 • Projektowanie Culture Books opartych na Employee i Customer Experience
 • Audyt organizacji pod kątem dojrzałości Customer Experience
 • Projektowanie treści (content) o tematyce Customer Experience do wykorzystania w wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji (np. intranet, bazy wiedzy)

STRATEGIA I PRZYWÓDZTWO CUSTOMER EXPERIENCE

MIERZENIE CUSTOMER EXPERIENCE

ELASTYCZNE FORMY WSPÓŁPRACY


 • Warsztaty tworzenia wizji Customer Experience (jakie doświadczenia chcemy dostarczać?)
 • Warsztaty strategiczne Customer Experience (gdzie i jak mamy dojść?)
 • Projektowanie strategii Customer Experience (treść, forma i komunikacja)
 • Projektowanie działań internal PR w Customer Experience wspierających rozumienie i realizację strategii (jak podtrzymać energię w firmie?)
 • Doradztwo strategiczne dla Zarządzających CX
 • Audyt badań klienckich realizowanych w organizacji (czy skutecznie badamy, czy otrzymujemy użyteczne rekomendacje, czy dobrze alokujemy pieniądze na badania)
 • Projektowanie systemu badań relacyjnych i transakcyjnych (np. NPS – Net Promoter Score, CSAT, CES – Customer Effort Score)
 • Projektowanie programu badań klienckich
 • Projektowanie dashboard Customer Experience (wskaźniki: klienckie, operacyjne, biznesowe)
 • Moderowanie badań klienckich (jakościowych i ilościowych) pod kątem CX (badania prowadzone przez zleceniodawcę lub agencje współpracujące z nami)

Napisz do nas
lub zadzwoń:

790 005 303


600 152 339

Newsletter
close slider

Zapisz się na newsletter CustomerMatters