Customer Experience – doradztwo i projekty

Voice of Customer to program, który analizuje na bieżąco głosy klientów. Czym dokładnie jest?

Istnieje wiele źródeł głosu klienta. Mogą nim być między innymi opinie w social media, wiadomości od niego, wszelkie badania marketingowe, reklamacje, czy analizowanie jego działań na stronie internetowej. Zbieranie wszystkich informacji, interpretacja i reagowanie na głos klienta pomaga firmom w szybkim wykrywaniu problemów oraz wdrażaniu zmian, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania klientów.

Wdrażanie VoC jest dużym wyzwaniem, jednak można je wykonywać etapami. Najpierw należy określić wszystkie punkty styku klienta z organizacją. Potem warto wyznaczyć interakcje kluczowe z punktu widzenia budowania pozytywnych doświadczeń. Dopiero na tej podstawie zapada decyzja o wdrożeniu pomiarów.

Ważne, by badaniami, analizą i wdrożeniem zajmowała się wykwalifikowana kadra. CustomerMatters pomoże Państwu w całym procesie zmiany firmy na organizację prokliencką. >>