CX nie żyje w oderwaniu od innych działów w firmie. Przeciwnie – ma łączyć, wspierać i zmieniać myślenie innych zespołów na takie, które stawia klienta w centrum ich uwagi.

Dzisiaj powiemy więcej o współpracy dwóch działów: sprzedaż i CX.  

Wyzwanie CX Managera polega tu na tym, jak przekonać zespół sprzedażowy, który skupia się głównie na osiąganiu kwartalnych/rocznych celów sprzedażowych, aby bardziej troszczył się o klienta i jego doświadczenie?

3 sposoby na postawienie klienta w centrum działań sprzedaży

Poniżej znajdziecie trzy rzeczy, które pomogą pomóc Tobie i Twojego zespołowi dokonać zmiany myślenia w sprzedaży:

1. Kultura to podstawa

Posiadanie kultury skoncentrowanej na kliencie (na poziomie całej organizacji, a nie tylko jednego zespołu) z pewnością zminimalizuje (albo nawet wyeliminuje) ten problem. Co to dokładnie oznacza? O tym pisaliśmy już wielokrotnie. Kultura zorientowana na klienta obejmuje m.in:

 1. Stworzenie spójnej, klientocentrycznej misji, wizji i celów firmy.
 2. Priorytetyzowanie potrzeb klientów ponad cele sprzedażowe i metryki.
 3. Współpraca i zaangażowanie wszystkich działów w tworzenie pozytywnego doświadczenia klienta.
 4. Budowanie długoterminowych relacji z klientami, opartych na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu.
 5. Ciągłe doskonalenie obsługi klienta i podnoszenie standardów jakości.

2. Wszystko zaczyna się od liderów

Nie można zmienić priorytetów zespołu sprzedażowego w kwestii osiągania celów, jeśli nie nastąpi zmiana sposobu rozmowy, działania, ustalania priorytetów i motywowania ze strony liderów. Oto kilka rzeczy, które liderzy muszą mieć na uwadze:

 • Pracownicy uważają za ważne to, o czym najczęściej rozmawiają liderzy. Najwięcej czasu warto poświęcać więc rozmowom o klientach, ich potrzebach i tym, co tworzy dla nich wartość.
 • Zaangażuj pracowników w rozmowę na temat tego, co skłoniłoby ich do stawiania klientów przed metrykami, aby przekształcić ich myślenie z nastawienia na sprzedaż na nastawienie na klienta.
 • Bądź wzorem dla swojego zespołu i pokazuj, jakie zachowanie chcesz ujrzeć.
 • Doceniaj tych, którzy stawiają klientów na pierwszym miejscu przed liczbami.
 • Wzmacniaj pożądane zachowania.

Jeśli budujesz motywację opartą na liczbach, to zespół skoncentruje się na liczbach. Jeśli natomiast motywujesz poprzez działania i zachowania związane z doświadczeniem klienta, to skupią się na kliencie i doświadczeniu klienta.

3. Zmień narrację

Jak wspominaliśmy wcześniej, pracownicy uważają za ważne to, o czym najwięcej się rozmawia. Czas więc zmienić temat rozmowy z metryk i celów na ludzi, czyli klientów.

 • Upewnij się, że sprzedawcy dobrze znają Twoich klientów – udostępnij im profile klientów, opinie itp.
 • Na wewnętrznych spotkaniach zaczynaj od historii klientów, a nie od aktualizacji sprzedaży, osiągnięć w stosunku do kwot i celów itp.
 • Rozmawiaj o wartości (dla klienta) i tworzeniu wartości, a nie o cenie – zarówno na wewnętrznych spotkaniach, jak i podczas rozmów z potencjalnymi klientami i klientami.
 • Omawiaj problemy i trudności, z którymi borykają się klienci, a nie tylko cechy i funkcje – zarówno na wewnętrznych spotkaniach, jak i podczas rozmów z potencjalnymi klientami.
 • Słuchaj więcej niż mówisz, kiedy jesteś z klientami i potencjalnymi klientami. Skup się na nich.
 • Opowiadaj historie i przedstawiaj, jak produkt rozwiązuje problemy klientów, jak wpływa na nich i jak dostarcza wartość.
 • Rozmawiaj w języku klienta – mów o zakupach, nie o sprzedaży; mów o wprowadzeniach, nie o przekazach; itp.

Skupienie na tych trzech aspektach – żaden z nich nie jest mało istotny, ale wszystkie są niezbędne – przyniesie zmianę w zespole sprzedażowym, która ucieszy zarząd, kierowników i przede wszystkim – klientów.

Tekst powstał na bazie: https://cx-journey.com/2021/10/from-sales-centric-to-customer-centric-three-critical-steps.html