Czy chwalisz swoich pracowników? Zobacz ile możesz zyskać wdrażając Program Doceniania Pracownika

Czy chwalisz swoich pracowników? Zobacz ile możesz zyskać wdrażając Program Doceniania Pracownika

Stwierdzenie, że 2021 był był dla pracowników rokiem trudnym byłoby niedopowiedzeniem. Praca zdalna, powrót do biura, szukanie pracy, zmiana pracy, znajdowanie pracowników, ghosting, rotacja, spadek zarobków itd. 

Zdecydowanie nadszedł czas, aby zacząć myśleć o tym, jak możesz (i musisz) zmienić się  dla swoich pracowników i ich doświadczenia. 

Ale od czego zacząć?

Wyjaśnijmy czym jest doświadczenia pracownika

Doświadczenie pracownika to suma wszystkich interakcji, jakie pracownik ma ze swoim pracodawcą w trakcie trwania stosunku pracy. Obejmuje to każdy sposób, w jaki pracownik  wchodzi w interakcję z firmą (i odwrotnie) w trakcie wykonywania swojej pracy. Obejmuje również działania, które umożliwiają  wykonywanie tej pracy. I, co ważne, obejmuje jego uczucia, emocje i postrzeganie tych interakcji i możliwości.

Mamy więc do czynienia z dwoma terminami: „działania i możliwości”. Działania i zdolności, które umożliwiają pracownikom wykonywanie ich pracy, można podzielić na „miękkie” i „twarde”. „Miękkie” to część doświadczenia, która nie zawsze jest namacalna, choć wiele z nich powinno być – takie jak: feedback i coaching, wzrost i rozwój, uznanie, przywództwo dbające o pracowników, otwarta i szczera komunikacja, dobre samopoczucie itp. „Twarde” dotyczą wszystkich narzędzi, procesów, zasad, zasobów i przestrzeni roboczej, których pracownicy potrzebują do wykonywania swojej pracy.

Wróćmy do wyzwań. Jednym z obszarów do rozważenia – a jest ich wiele – jest zapewnienie, aby nasi pracownicy pozostali zmotywowani i podekscytowani wykonywaną pracą. Skoncentrujmy się na uznaniu, które chwali pracownika za dobrze wykonaną pracę, podkreśla wartość wkładu pracownika i wzmacnia zachowania, których chcesz widzieć więcej w swojej organizacji.

Dlaczego warto motywować i chwalić pracowników?

Twoje pierwsze pytanie może brzmieć: Czy tego właśnie dziś potrzebują pracownicy? Bycia chwalonym i motywowanym? W niedawnym badaniu przedstawionym w Harvard Business Review zauważono, że:

Wiele organizacji w dużym stopniu polega na nagrodach pieniężnych jako sposobie wyróżnienia pracowników za dobrze wykonaną pracę, podczas gdy badania wykazały, że niepieniężne, symboliczne nagrody (np. karty , listy z podziękowaniami, certyfikaty, publiczne uznanie) „mogą znacznie zwiększyć wewnętrzną motywację, wydajność i wskaźniki utrzymania”.

Autorzy artykułu przeprowadzili własne badanie – wysyłając listy z podziękowaniami do grupy pracowników – i stwierdzili, że miesiąc później ci pracownicy:

Zgłosili, że czują się znacznie bardziej docenieni, uznani za swoją pracę i bardziej wspierani przez swoją organizację niż Ci, którzy nie otrzymali listu. Wystąpił również pozytywny (choć nie do końca istotny statystycznie) wpływ na subiektywne samopoczucie, przynależność, wewnętrzną motywację i wskaźniki absencji chorobowej pracowników socjalnych, którzy otrzymali listy”.

Wpływ ten był nie tylko pozytywny dla pracowników, ale ostatecznie korzyści odniosła także cała firma. Wydajność wzrosła, a retencja spadła. A w dzisiejszych czasach – i zawsze – to ogromna korzyść dla każdej firmy.

Jak wdrożyć program doceniania pracowników w firmie?

Kiedy myślisz o wdrożeniu programu doceniania pracowników w swojej organizacji, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii, z których niektóre zostały już wspomniane wyżej, i które opierają się na kilku podstawowych pytaniach: Kto? Co? Kiedy? Jak? 

Zanim zajmiemy się każdym z nich, trzeba podkreślić, że program doceniania nie może być czymś, co dzieje się w jednym dziale organizacji, a nie w całej firmie. Uznanie musi być zakorzenione w twojej kulturze. Jak to zrobić? Cóż, kultura jest definiowana jako wartości + zachowania, więc rozpoznanie pracowników w oparciu o przestrzeganie podstawowych wartości jest pierwszym krokiem w tym kierunku. 

A jak przeprowadzić program doceniania pracowników w oparciu o 4 podstawowe pytania? O tym w kolejnej części naszego artykułu. 

Na podstawie: https://cx-journey.com/2022/05/driving-value-for-employees-and-for-the-business-through-recognition-programs.html