Doradztwo – poznaj naszą ofertę

DIAGNOZA
CUSTOMER EXPERIENCE

PROJEKTOWANIE
CUSTOMER EXPERIENCE

KULTURA ORGANIZACYJNA
CUSTOMER EXPERIENCE

Projektowanie nowych doświadczeń np. z wykorzystaniem metody Design Thinking / Service Design:

 • Customer Journey
 • nowych usług, procesów, produktów
 • standardów obsługi z uwzględnieniem perspektywy Klienta
 • zasad komunikacji pisemnej i ustnej z Klientami
 • przyjaznych wzorów i treści pism klienckich
 • Audyt organizacji pod kątem dojrzałości Customer Experience
 • Szkolenia / warsztaty budujące proklienckie postawy, wdrażające zasady myślenia projektowego
 • Inicjatywy wspierające Employee Experience (np. diagnoza Employee Experience, User Experience, Candidate Experience
 • Projektowanie komunikacji wewnętrznej Customer Experience

STRATEGIA I PRZYWÓDZTWO CUSTOMER EXPERIENCE

MIERZENIE CUSTOMER EXPERIENCE

ELASTYCZNE FORMY WSPÓŁPRACY


 • Projektowanie strategii Customer Experience (treść, forma i komunikacja)
 • Projektowanie działań internal PR w Customer Experience wspierających rozumienie i realizację strategii (jak wzbudzić i podtrzymać energię w firmie?)
 • Warsztaty tworzenia wizji Customer Experience (jakie doświadczenia chcemy dostarczać?)
 • Warsztaty strategiczne Customer Experience (gdzie i jak mamy dojść?)
 • Badania relacyjne i transakcyjne (np. NPS – Net Promoter Score, CSAT, CES – Customer Effort Score)
 • Program badań klienckich (jakościowych, etnograficznych) wspierających poznanie potrzeb klientów
 • Dashboard Customer Experience (wskaźniki: klienckie, operacyjne, biznesowe)

Napisz do nas
lub zadzwoń:

790 005 303


600 152 339

Newsletter
close slider

Zapisz się na newsletter CustomerMatters