Doradztwo – poznaj naszą ofertę

DIAGNOZA
CUSTOMER EXPERIENCE

PROJEKTOWANIE
CUSTOMER EXPERIENCE

KULTURA ORGANIZACYJNA
CUSTOMER EXPERIENCE

Diagnoza Customer Experience
 • Customer Journey – diagnoza doświadczeń Klientów
 • Interim Customer Research™ (ICR™) – badanie ścieżek Klientów
 • Voice of Customer Program (VOC) – budowa Programu Zarządzania Głosem Klienta
 • Diagnoza Digital Experience
 • Zamknięta pętla usprawnień (VOC Closed Loop)
 • Persony – identyfikacja person behawioralnych Klientów firmy
 • Quick Implementation Customer Experience Tests™ – przed i powdrożeniowe testy eksperckie doświadczeń klientów
 • Diagnoza Employee Experience, User Experience, Candidate Experience, Guest Experience, Passenger Experience, Patient Experience…

Projektowanie nowych doświadczeń np. z wykorzystaniem metody Design Thinking / Service Design:

 

 • Customer Journey
 • nowych usług, procesów, produktów
 • standardów obsługi z uwzględnieniem perspektywy Klienta
 • zasad komunikacji pisemnej i ustnej z Klientami
 • przyjaznych wzorów i treści pism klienckich
 • Audyt organizacji pod kątem dojrzałości Customer Experience
 • Szkolenia / warsztaty budujące proklienckie postawy, wdrażające zasady myślenia projektowego
 • Inicjatywy wspierające Employee Experience (np. diagnoza Employee Experience, User Experience, Candidate Experience
 • Projektowanie komunikacji wewnętrznej Customer Experience

STRATEGIA I PRZYWÓDZTWO CUSTOMER EXPERIENCE

MIERZENIE CUSTOMER EXPERIENCE

ELASTYCZNE FORMY WSPÓŁPRACY

 • Projektowanie strategii Customer Experience (treść, forma i komunikacja)
 • Projektowanie działań internal PR w Customer Experience wspierających rozumienie i realizację strategii (jak wzbudzić i podtrzymać energię w firmie?)
 • Warsztaty tworzenia wizji Customer Experience (jakie doświadczenia chcemy dostarczać?)
 • Warsztaty strategiczne Customer Experience (gdzie i jak mamy dojść?)
 • Badania relacyjne i transakcyjne (np. NPS – Net Promoter Score, CSAT, CES – Customer Effort Score)
 • Program badań klienckich (jakościowych, etnograficznych) wspierających poznanie potrzeb klientów
 • Dashboard Customer Experience (wskaźniki: klienckie, operacyjne, biznesowe)
Napisz do nas
lub zadzwoń:

790 005 303

 

600 152 339