Jakiś czas temu polecaliśmy Wam artykuł CX Journey zawierający listę siedmiu grzechów głównych, jakie można popełnić w CX. Z biegiem czasu, wraz z rozwojem branży i zmieniającymi się oczekiwaniami klientów, nadszedł czas na aktualizację tej listy. W tym artykule zaprezentujemy zaktualizowane grzechy, które są wynikiem konsolidacji, modyfikacji oraz dodania dwóch nowych punktów, aby lepiej odpowiadały współczesnym wyzwaniom w pracy nad doświadczeniami klienta.

Poznaj i unikaj – siedem rzeczy, które mogą zniszczyć twoje wysiłki związane z poprawą CX

  1. Brak zaangażowania zarządu Bez wsparcia zarządu, nie uzyskamy niezbędnych zasobów, czy to finansowych, ludzkich czy czasowych. Ważne jest również, aby zarząd był zaangażowany na każdym etapie transformacji, zapewniając ciągłe wsparcie i determinację w dążeniu do sukcesu.
  2. Brak zgodności wśród liderów Wszystkie działy muszą być zgodne co do kierunku, w którym zmierza organizacja. Jedność wśród liderów jest kluczowa dla skutecznej realizacji strategii. Liderzy muszą otwarcie dyskutować o swoich obawach i oczekiwaniach, aby osiągnąć wspólną wizję i wsparcie dla decyzji.
  3. Kultura zależna od przypadku, nie od projektu Kultura organizacyjna musi być celowo kształtowana poprzez wartości, misję, wizję i strategię. Musi odzwierciedlać obietnicę marki i być poparta konkretnymi działaniami. W przeciwnym razie, organizacja otrzyma kulturę, która jest wynikiem zaniedbań, a nie świadomych działań.
  4. Brak priorytetu na pracowników Doświadczenia pracowników są fundamentem doświadczeń klientów. Zadowoleni pracownicy przekładają się na zadowolonych klientów, dlatego pracownicy powinni być stawiani na pierwszym miejscu. To oni tworzą, sprzedają i obsługują produkty oraz usługi, a ich zadowolenie wpływa na jakość obsługi klientów.
  5. Nieznajomość klientów Aby transformować doświadczenia klientów, musimy ich dobrze rozumieć. Kluczowe jest zbieranie i analizowanie danych, tworzenie person i mapowanie podróży klientów. Tylko dzięki głębokiemu zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klientów możemy dostarczać usługi, które ich satysfakcjonują.
  6. Brak struktury zarządzania Struktura zarządzania obejmuje zarówno zespół, jak i narzędzia oraz procesy niezbędne do realizacji strategii CX. To ona zapewnia spójność działań i odpowiedzialność za ich realizację. Bez jasno określonych ról i odpowiedzialności, inicjatywy CX mogą być chaotyczne i nieskuteczne.
  7. Brak akceptacji organizacyjnej Sukces zależy od zaangażowania pracowników. Muszą oni rozumieć strategię, być jej częścią i czuć się zaangażowani w proces zmian. Niezrozumienie celów i brak komunikacji mogą prowadzić do oporu i niepowodzenia w implementacji zmian. Pracownicy powinni być informowani o korzyściach płynących z wprowadzanych zmian i mieć możliwość uczestniczenia w procesie decyzyjnym.

Czy możesz pozwolić sobie na te błędy?

Każda organizacja, która zignoruje opisane wyżej kwestie, naraża się na porażkę w transformacji CX. Ważne jest, aby unikać tych błędów i zapewnić, że firma zmierza w odpowiednim kierunku, angażując wszystkich pracowników w proces zmian.

Tekst powstał na bazie: https://cx-journey.com/2024/06/7-deadly-cx-sins-revisited.html