O kulturze zorientowanej na klienta i wartościach firmy wspominaliśmy już nie raz. 

Chcemy jednak mieć pewność, że to jak ważne jest zaprojektowanie kultury zorientowanej na klienta wystarczająco dosadnie wybrzmi w naszych przekazach. Tym bardziej, że przekłada się ona… na wyniki.

Tak. Kultura promująca klientocenryczna to nie tylko idea i hasła. To coś namacalnego i mierzalnego. Co więcej – to podstawa biznesu i sukcesu.

Kultura zorientowana na klienta, a wartości

Ponieważ kultura jest definiowana jako podstawowe wartości plus zachowania, jest oczywiste, że to ona napędza wartości – dla pracowników, dla klientów i dla biznesu. Świetnie opisuje to w swojej książce Marc Lore (założyciel Jet.com) który stwierdza, że „wartości tworzą wartość”. Krótko i do rzeczy, a jakże prawdziwie.

Kultura jest siłą napędową tworzenia wartości dla klientów i biznesu. Wartości tworzą wartość, a poniżej przedstawiamy kilka na to dowodów:

  • Po pierwsze, gdy Twoje wartości napędzają kulturę zorientowaną na klienta, stawiasz klientów w centrum wszystkiego, co robisz – żadnych dyskusji, decyzji ani projektów bez myślenia o kliencie. Rozwiązywanie problemów dla klientów tworzy dla nich wartość – a ostatecznie tworzy wartość dla firmy. (Zakłada to, że wcześniej wykonałeś pracę, aby zrozumieć swoich klientów i skupić się również na tych, którzy stworzą największą wartość dla firmy). 
  • Po drugie, gdy wartości klientów są zgodne z wartościami marki, gdy klienci są zbieżni z wartościami marki, są bardziej skłonni wybierać, kupować i polecać markę innym niż ci, którzy nie są.

Skąd mamy pewność, że to prawda? Podobnie jak w przypadku wszystkich inneych zadań, które wykonujesz w swojej organizacji jako CX Manager, w zwracaniu uwagi na kulturę chodzi również o wyniki. Nie wszystkie wyniki są finansowe, ale to, co nazywamy „wynikami pośrednimi”, ostatecznie prowadzi do pożądanych wyników biznesowych.

 Przejdźmy do nakreślenia bardzo wyraźnej linii i powiązania: od kultury do wyników biznesowych, zaczynając od poniższej grafiki:

wartości w cx

Co buduje kulturę klientocentryczną i wartości?

Jak widać powyżej, fundamentem zwycięskiej organizacji jest przywództwo i kultura. Liderzy muszą celowo zaprojektować kulturę, której pragną. Aby to zrobić, muszą dbać o swoich ludzi, tworzyć kulturę, która stawia ich na pierwszym miejscu i zapewnić pracownikom wspaniałe doświadczenie. Dzięki temu pracownicy mogą wykonywać dobrą pracę, mając poczucie celu i przynależności. Czują się docenieni i czują energię i entuzjazm w stosunku do swojej pracy i miejsca pracy. Wszystko to prowadzi do szczęścia i zaangażowania pracowników, którzy stają się bardziej kreatywną, innowacyjną i wydajną „siłę roboczą”, która wykonuje pracę wysokiej jakości.

Mając to za podstawę, pracownicy mogą dostarczać klientom doświadczenie, które sprawia, że ​​klienci czują się docenieni. Pomagają im osiągnąć wartość, rozwiązują ich problemy i pomagają im wykonać jakąś pracę. Wszystko to kończy się zaangażowaniem, szczęściem i lojalnością klienta.

Kiedy wszystko to jest ze sobą odpowiednio połączone, korzyści biznesowe obejmują zarówno silną markę pracodawcy i jak i zespołu, a co za tym idzie krótsze i mniej kosztowne rekrutacje, zwiększoną wartość życiową klienta, wzrost przychodów, rentowność oraz szereg przewag konkurencyjnych, które utrwalają wszystkie te wyniki.

Tyle teorii, a co z liczbami?

W teorii wszystko to ma sens, chyba się z tym zgodzicie. Ale, żeby przekonać organizację do inicjatywy zmiany kultury (przecież to wielki i czasochłonny projekt!) potrzebujemy twardych danych na temat związku między twoją kulturą a wynikami. Te dane zaprezentujemy w kolejnej części artykułu.

 

źródło: Blog CX Journey