Czas jest specjalny, więc rozwiązania też muszą być niestandardowe. Uruchamiamy codzienny dyżur naszych partnerów. Codziennie będą dostępni dla tych wszystkich, którzy chcą porozmawiać o trendach, proklienckim podejściu swojej firmy, diagnozowaniu i zarządzaniu doświadczeniami.

Zapraszamy!