Chyba wszyscy możemy zgodzić się co do tego że, osoby odpowiedzialne za CX są często stawiane przed wyzwaniem uzyskania zaangażowania i poparcia dla swoich inicjatyw, na poziomie zarządu. Kluczem do przekonania całej organizacji o znaczeniu wprowadzanych zmian jest demonstracja zwrotu z inwestycji (ROI). Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest umiejętne prezentowanie tzw. szybkich sukcesów.

Czym są szybkie sukcesy?

Szybkie sukcesy to niewielkie, lecz realne osiągnięcia, które można zaimplementować szybko i przy minimalnym wykorzystaniu zasobów. Są to celowe działania mające na celu natychmiastowe przynoszenie korzyści, pozwalające na demonstrację koncepcji lub jej potwierdzenie.

Dlaczego są ważne?

Szybkie sukcesy mają kluczowe znaczenie z kilku powodów:

 • Demonstrują postęp: Są widocznym dowodem na to, że zmiany idą w dobrym kierunku.
 • Budują zaufanie: Potwierdzają skuteczność działań i motywują do dalszych wysiłków.
 • Zwiększają zaangażowanie: Wczesne pokazywanie wyników zachęca różne grupy interesariuszy do wsparcia i uczestnictwa.
 • Adresują bieżące problemy: Pozwalają szybko reagować na wyzwania.
 • Umożliwiają testowanie i uczenie się: Są okazją do eksperymentowania i zdobywania cennych informacji.
 • Napędzają ciągłe doskonalenie: Wspierają kulturę innowacji i postępu.
 • Efektywnie zarządzają zmianą: Ułatwiają adaptację i minimalizują opór.

Jakie są najlepsze praktyki?

Aby z maksymalną korzyścią wykorzystać szybkie sukcesy, należy:

 1. Określić jasne cele: Zdefiniować, co chcemy osiągnąć i jak to zmierzymy.
 2. Priorytetyzować możliwości: Skupić się na działaniach, które przynoszą znaczące korzyści.
 3. Zidentyfikować i zaangażować interesariuszy: Zrozumieć ich potrzeby i zapewnić współpracę.
 4. Utrzymać prostotę: Skoncentrować się na łatwych do zrealizowania inicjatywach.
 5. Iterować i uczyć się: Wykorzystać szybkie sukcesy jako okazję do zdobywania wiedzy.
 6. Celebrować sukcesy: Publicznie doceniać osiągnięcia i motywować do dalszej pracy.
 7. Skutecznie komunikować: Zachować przejrzystość i regularnie informować o postępach.
 8. Pamiętać o długofalowych celach: Zapewnić, że szybkie sukcesy są zgodne z ogólną strategią firmy.
 9. Dokumentować i dzielić się wiedzą: Umożliwić wykorzystanie doświadczeń w przyszłości.

Jak skutecznie komunikować i celebrować szybkie sukcesy?

Efektywna komunikacja i celebracja sukcesów są niezbędne, by utrzymać zaangażowanie i motywację. Warto:

 • Ogłaszać osiągnięcia: Wykorzystać różnorodne kanały komunikacyjne.
 • Stosować wizualizacje: Ułatwiają zrozumienie i prezentację wyników.
 • Doceniać wkład osób: Publicznie wyróżniać i nagradzać zespoły.
 • Organizować wydarzenia: Budować relacje i wspierać wspólnotę.
 • Dzielić się historiami sukcesów: Inspirować i podkreślać znaczenie osiągnięć.

Podsumowując, szybkie sukcesy są istotne dla zdobycia zaangażowania i poparcia dla przyszłych zmian, a także dla budowania przekonania o wartości inicjatyw CX. Przy właściwym podejściu mogą znacząco przyczynić się do długoterminowego sukcesu i wzrostu firmy.

Więcej możecie przeczytać na: https://cx-journey.com/2024/03/best-practices-for-showing-quick-wins.html