Jak wszyscy dobrze pamiętamy, gdy w 2020 roku wybuchła pandemia, wiele firm zostały zmuszonych do zamknięcia drzwi i odesłania pracowników do domów. Wpływ tych zmian na organizacje był wielki; proszenie pracowników o pracę z domu i zarządzanie tego typu sytuacjami i pracownikami było dla wielu firm nowością. Chociaż troska o to, jak utrzymać zaangażowanie pracowników, była wtedy większa niż kiedykolwiek, to mimo zakończenia pandemii niewiele się w tej kwestii zmieniło – zwłaszcza jeśli chodzi o rotację pracowników, ich wydajność i ostatecznie – zdobywanie i utrzymanie klientów.

Czym jest zaangażowanie?

Zacznijmy od zdefiniowania tego, czym jest zaangażowanie. Co to jest? Jak angażują się pracownicy? Co możesz zrobić jako przełożony lub kierownik, aby zapewnić zaangażowanie pracowników? Jak zaangażowanie wpływa na wydajność pracowników?

Po pierwsze, nikt nie może zmusić pracownika do zaangażowania. Zaangażowanie pochodzi z wnętrza jednostki, ale firma również ma w tym swój udział. Zaangażowanie pracowników jest wynikiem pewnego splotu: 

 1. emocji, zaangażowania, pasji, poczucia własności itp. ze strony pracownika na temat marki oraz 
 2. tego, czym zajmuje się organizacja (misja, wizja, cel, wartości , obietnica marki itp.), aby ułatwić i wzmocnić te emocje lub to zaangażowanie. 

Zaangażowanie jest wynikiem powyższych. I to nie to samo, co szczęście czy satysfakcja.

Pracownik i pracodawca – jaka jest ich rola w budowaniu zaangażowania?

Zasadniczo zaangażowanie pracowników obejmuje obie strony, pracownika i pracodawcę. Jaka jest rola pracodawcy? Chodzi o to, aby stworzyć odpowiednie warunki, które pozwolą pracownikom się zaangażować. Warunki te obejmują:

 • Jasne komunikowanie misji, wizji, celu i wartości organizacji
 • Zatrudnianie właściwych ludzi na właściwe stanowiska, 
 • Otwarta komunikacja i przejrzystość w zakresie celów i wyników firmy oraz znaczenia wkładu pracowników
 • Ustalanie oczekiwań i zapewnianie pracownikom odpowiednich narzędzi i zasobów, aby sprostać tym oczekiwaniom
 • Tworzenie kultury, w której pracownicy są na pierwszym miejscu
 • Dbanie o pracowników, co obejmuje m.in. narzędzia, szkolenia, coaching, rozwój, informacje zwrotne, uznanie, szacunek,, zaufanie, równowagę.

Z drugiej strony pracownicy również mają wpływ na to, co nazywa się zaangażowaniem, bo przecież pochodzi ono z ich wnętrza. Ich rola w kontekście zaangażowania obejmuje:

 • Zrozumienie misji, wizji, celu i wartości organizacji oraz upewnienie się, że są one zgodne z ich celami,
 • Przyjęcie stanowiska na właściwą rolę we właściwej firmie,
 • Bycie pasjonatem tego, co robią i dla kogo to robią,
 • Przejęcie własności –  myślenie i działanie tak, jakby były właścicielami firmy,
 • Dostarczanie informacji zwrotnych w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego,
 • Praca dzień w dzień w kierunku celów firmy,
 • Zrozumienie, w jaki sposób ich praca wiąże się z wynikami biznesowymi.

I to wcale nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje. Można to sprowadzić do: pasji, entuzjazmu, własności i uznaniowego wysiłku pracownika, który wierzy w markę, cel i wizję pracodawcy.

Tekst powstał na bazie: https://cx-journey.com/2022/06/linking-employee-engagement-and-performance.html