Istnieją dwa rodzaje liderów (przełożonych), z którymi najczęściej spotykają się osoby odpowiedzialne za Customer Experience w danej firmie. Pierwszy to lider oparty na ROI, którego priorytetem jest wynik finansowy – chce wiedzieć dokładnie gdzie wydawane są pieniądze i jakiego zysku można spodziewać się z Twoich zadań.

Drugi to lider, który wie na czym polega funkcjonowanie firmy jako całości i skupia się bardziej na procesach, niż na wynikach finansowych. Uznaje on też częściej Twoją pracę nad CX za element funkcjonowania organizacji.

Który lider jest lepszy dla firmy i jej rozwoju? Ciężko stwierdzić jednoznacznie. Nie ulega jednak wątpliwości, że zadaniem managerów CX jest nie tylko jak najlepsze działanie na rzecz poprawy CX, ale także wpisanie się w styl przełożonego. Jaki styl reprezentuje Wasz szef? Jak się z nim skutecznie komunikować?

Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat stylów kierowania i ich wpływu na tworzenie CX:

Chief Customer Officer Career Path: Are You Working with a North Star or ROI-Based Leader?