Czy pracownicy Twojego zespołu lub firmy są zaangażowani w swoją pracę? Jak wygląda poziom ich zadowolenia?

Teraz, w sezonie urlopowym, wskaźniki zadowolenia są być może wyższe niż w innym czasie, ale niech to nie zniechęci Was do trzymania ręki na pulsie Employee Engagement.

Niedawno pisaliśmy o tym, czym jest zaangażowanie, a dziś powiemy więcej o korzyściach, jakie wynikają z posiadania zaangażowanego zespołu.

Korzyści z wysokiego poziomu zaangażowania pracowników

Zaangażowany zespół = korzyści dla firmy. Wydaje się to oczywiste, ale co konkretnie zaangażowanie przynosi firmie i jej liderom? Po pierwsze zaangażowani pracownicy są bardziej skoncentrowani na swoich badaniach. Chcą, aby firma odniosła sukces i zrobią wszystko (a raczej wiele), by tak się stało. Inne korzyści obejmują:

  • Dumę z pracy i marki
  • Poczucie przynależności do zespołu i firmy
  • Uznaniowe dążenie do osiągnięcia celów indywidualnych i firmowych
  • Zwiększoną produktywność
  • Mniejsze prawdopodobieństwo odejścia z firmy
  • Większe prawdopodobieństwo tego, że poleci firmę znajomym, co wiąże się z przyciągnięciem nie tylko nowych talentów w postaci pracowników, ale i klientów
  • Gotowość do obrony firmy i jej reputacji
  • Większą skłonność do podejmowania inicjatyw i przedstawiania sugestii co do tego, jak ulepszyć firmę

Instytut Gallupa prowadzi największe na świecie badanie zaangażowania i wydajności pracowników, a w swoim raporcie z 2020 r. opisuje, że wysokie zaangażowanie skutkuje mniejszą liczbą negatywnych skutków (absencja, rotacja, kradzieże, wypadki itp.), a większą pozytywnych  (tj. lojalność i produktywność). Wraz z zaangażowaniem rośnie też sukces firmy (rentowność, dobre samopoczucie i uczestnictwo w organizacji). 

Podsumowując – zaangażowanie pracowników wpływa więc zarówno na wyniki poszczególnych pracowników, jak i wyniki biznesowe.