Jedyną prawdziwą i trwałą przewagą konkurencyjną, jaką mają dziś marki, jest doświadczenie klienta. W rezultacie coraz więcej firm powoli zaczyna dostrzegać potrzebę projektowania i dostarczania wspaniałych doświadczeń w celu wspierania i podtrzymywania swoich inicjatyw rozwojowych.

Jednak opracowanie strategii dostarczania tego wspaniałego doświadczenia nie jest tak proste, jak po prostu podjęcie decyzji, że zamierzasz to zrobić, a następnie zrobienie tego. Strategia ta wymaga wiele pracy. Musisz także upewnić się, że jest ona skalowalna; jest to niezbędne do utrzymania konkurencyjności, zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów, optymalizacji wydajności operacyjnej oraz ułatwienia długoterminowego rozwoju i sukcesu Twojej firmy.

Czym jest strategia CX?

Strategia doświadczeń klienta to mapa drogowa tworzenia znaczących, niezapomnianych i pozytywnych interakcji, które wspierają długoterminowe relacje z klientami, napędzają lojalność i poparcie, a ostatecznie przyczyniają się do rozwoju i sukcesu firmy.

Na tę strategię składa się wiele elementów, które trzeba opracować, a następnie wykonać jeszcze więcej pracy, aby je wdrożyć. Aby być przygotowanym na pomyślne wdrożenie i ciągłą realizację skalowalnej strategii, musisz działać w kulturze zorientowanej na klienta, która zapewnia, że pracownicy są na pierwszym miejscu. To podstawa.

Jednocześnie należy przyjrzeć się swoim pracownikom, procesom i technologiom – zawsze łącząc pracowników i to, co dzieje się w celu wspierania i ułatwiania doświadczenia wewnętrznego z tym, co dzieje się dla klienta na zewnątrz – aby upewnić się, że strategia przynosi pożądane rezultaty i skaluje się wraz z rozwojem firmy.

Dlaczego warto skalować stregię doświadczeń klienta?

Skalowanie strategii CX jest ważne z kilku powodów, w tym:

 • Zaspokojenie rosnącego popytu: Wraz z rozwojem firmy rośnie zapotrzebowanie na produkty lub usługi. Skalowanie strategii zapewnia, że możesz zaspokoić potrzeby i oczekiwania rosnącej bazy klientów bez uszczerbku dla jakości lub satysfakcji.
 • Utrzymanie spójności: Spójność jest kluczowa w budowaniu zaufania i lojalności klientów. Skalowanie strategii pozwala utrzymać spójny poziom usług we wszystkich punktach kontaktu, niezależnie od wielkości i złożoności operacji.
 • Zwiększanie satysfakcji i lojalności: Skalując swoją strategię, możesz konsekwentnie dostarczać wysokiej jakości interakcje, które spełniają oczekiwania klientów, prowadząc do zwiększenia satysfakcji, powtarzalności transakcji i pozytywnych poleceń ustnych.
 • Optymalizacja wydajności operacyjnej: Dobrze zaprojektowana strategia dośwaidczeń klienta prowadzi do usprawnienia procesów wewnętrznych, zmniejszenia punktów tarcia i poprawy wydajności operacyjnej. Skalując swoje wysiłki w zakresie doświadczeń klienta, identyfikujesz i eliminujesz nieefektywności, automatyzujesz powtarzalne zadania i efektywniej alokujesz zasoby, aby zwiększyć oszczędności i produktywność.
 • Dostosowywanie się do zmian: Twoja firma i branża stale ewoluują, podobnie jak oczekiwania klientów. Skalowanie strategii pozwala dostosować się do zmieniającej się dynamiki rynku, pojawiających się trendów i zmieniających się preferencji klientów w odpowiednim czasie, zapewniając, że Twoja firma pozostanie konkurencyjna i istotna w dłuższej perspektywie.
 • Ułatwianie rozwoju: Doskonałe doświadczenie klienta jest ściśle związane z sukcesem biznesowym i wzrostem. Skalowanie strategii zapewnia solidne podstawy do zrównoważonego wzrostu poprzez przyciąganie nowych klientów, zatrzymywanie obecnych i odblokowywanie możliwości ekspansji na nowe rynki lub segmenty.

Jak widać, skalowalna strategia jest niezbędna do utrzymania konkurencyjności, zwiększenia satysfakcji i lojalności, optymalizacji wydajności operacyjnej oraz ułatwienia długoterminowego rozwoju i sukcesu firmy.

Optymalizacja wymagana przy skalowaniu – ludzie, procesy i technologie

Optymalizacja ludzi, procesów i technologii jest niezbędna do skutecznego skalowania strategii budowania doświadczeń klienta:

LUDZIE

 • Kultura zorientowana na klienta: Celowo zaprojektuj i wspieraj kulturę zorientowania na klienta w całej organizacji i upewnij się, że zachęty, programy uznaniowe i wskaźniki wydajności są dostosowane do celów związanych z doświadczeniem klienta. Zachęcaj do współpracy, komunikacji i pracy zespołowej w różnych działach, aby wzmocnić znaczenie dostarczania wyjątkowej obsługi.
 • Szkolenie i rozwój pracowników: Inwestuj w kompleksowe programy szkoleniowe, aby upewnić się, że pracownicy posiadają niezbędne umiejętności, wiedzę i zasoby do zapewnienia wyjątkowej obsługi klienta. Zapewnij ciągłe możliwości rozwoju, aby pracownicy byli na bieżąco z najlepszymi praktykami i zmieniającymi się potrzebami klientów. Zbuduj pokój klienta, aby mieć całodobowy dostęp do wszystkiego, co muszą wiedzieć o klientach i ich doświadczeniach.
 • Uprawnienia i autonomia: Upoważnienie pracowników pierwszej linii do podejmowania decyzji i działań, które priorytetowo traktują potrzeby klienta. Zapewnij im uprawnienia, narzędzia i wsparcie potrzebne do sprawnego i skutecznego rozwiązywania problemów bez niepotrzebnej eskalacji. Odejdź od scenariusza, zaufaj im i zachęcaj do robienia tego, co jest dobre dla klienta.

PROCESY

 • Usprawnione przepływy pracy: Zidentyfikuj i wyeliminuj nieefektywności w procesach obsługi klienta, aby usprawnić przepływ pracy i zmniejszyć punkty tarcia. Uprość procedury, zautomatyzuj powtarzalne zadania i zoptymalizuj alokację zasobów, aby poprawić wydajność operacyjną i zwiększyć zadowolenie klientów.
 • Współpraca międzyfunkcyjna: Zburz lub połącz silosy, aby ułatwić płynną współpracę, udostępnianie i komunikację. Wdrożenie wielofunkcyjnych zespołów lub komitetów zajmujących się poprawą obsługi klienta i dostosowaniem jej do różnych części organizacji.
 • Ciągłe doskonalenie: Ustanowienie kultury ciągłego doskonalenia poprzez regularne przeglądanie i udoskonalanie procesów w oparciu o informacje zwrotne, dane i spostrzeżenia. Zachęcanie do eksperymentowania, współtworzenia i innowacji w celu zidentyfikowania nowych możliwości poprawy obsługi klienta i wyprzedzenia konkurencji.

TECHNOLOGIE

 • Zintegrowane systemy: Inwestuj w zintegrowane platformy technologiczne, które zapewniają ujednolicony widok danych klientów i interakcji we wszystkich punktach kontaktu. Wdrażaj systemy CRM, narzędzia do automatyzacji marketingu, platformy informacji zwrotnych i analityczne, narzędzia do współpracy i zarządzania projektami oraz oprogramowanie do obsługi klienta w celu scentralizowania informacji i ułatwienia płynnej komunikacji.
 • Automatyzacja i sztuczna inteligencja: Wykorzystaj automatyzację i sztuczną inteligencję, aby zautomatyzować rutynowe zadania, spersonalizować interakcje na dużą skalę i zapewnić proaktywne wsparcie. Korzystaj z chatbotów, analityki predykcyjnej i algorytmów uczenia maszynowego, aby przewidywać potrzeby klientów i dostarczać odpowiednie rekomendacje oraz kolejne najlepsze działania w czasie rzeczywistym.
 • Skalowalna infrastruktura: Upewnij się, że twoja infrastruktura technologiczna jest skalowalna i wystarczająco elastyczna, aby sprostać rosnącej liczbie klientów i zmieniającym się wymaganiom biznesowym. Zainwestuj w rozwiązania oparte na chmurze i skalowalne architektury, które mogą dostosowywać się do zmieniających się wymagań i wspierać przyszłe inicjatywy rozwojowe.

Optymalizując ludzi, procesy i technologię zgodnie ze strategią obsługi klienta, tworzysz podstawę dla zrównoważonego wzrostu, zwiększasz satysfakcję i lojalność klientów oraz wyróżniasz swoją markę na konkurencyjnym rynku. Przyjrzyjmy się bliżej najlepszym praktykom.

Skalowanie startegii CX – najlepsze praktyki

Skalowanie strategii obsługi klienta wymaga starannego planowania, realizacji i ciągłej optymalizacji. Oto kilka najlepszych praktyk do rozważenia.

1. Zaprojektuj kulturę zorientowaną na klienta: Kultura zorientowana na klienta musi być fundamentem organizacji. Będzie ona kierować dyskusjami, decyzjami i projektami – wszystko w najlepszym interesie klienta. Jest to kultura ciągłego doskonalenia, współpracy, komunikacji, dzielenia się i pracy zespołowej między działami, zapewniająca, że wszyscy pracują na rzecz wspólnego celu, jakim jest dostarczanie wspaniałych doświadczeń. Nigdy nie trać z oczu klientów we wszystkim, co robisz.

2. Zrozum klientów: Upewnij się, że Twoja strategia jest zakorzeniona w głębokim zrozumieniu Twoich klientów, ich potrzeb, preferencji, punktów bólu i problemów do rozwiązania. Słuchaj klientów, zbieraj informacje zwrotne od klientów i dane na każdym etapie podróży, rozwijaj persony, mapuj podróże klientów i opracowuj plany usług, aby kierować ciągłymi wysiłkami na rzecz ciągłego doskonalenia.

3. Uczyń spójność priorytetem: Spójność jest kluczem do zapewnienia płynnego i niezapomnianego doświadczenia klienta. Klienci oczekują spójnych doświadczeń w obrębie całej marki. Ustanowienie znormalizowanych procesów, standardów obsługi i protokołów komunikacyjnych zapewni klientom spójną obsługę i wsparcie we wszystkich punktach kontaktu, niezależnie od lokalizacji i kanału.

4. Wzmacniaj pozycję pracowników: Zapewnij pracownikom pierwszej linii szkolenia, narzędzia, zasoby i uprawnienia, których potrzebują, aby zapewnić wyjątkową obsługę i skutecznie rozwiązywać problemy klientów. Upewnij się, że kultura zorientowana na klienta sprzyja odpowiedzialności, autonomii i ciągłemu doskonaleniu, aby zachęcić pracowników do przejęcia odpowiedzialności za doświadczenia klientów.

5. Wykorzystaj technologię: Inwestuj w rozwiązania technologiczne, które są skalowalne, usprawniają procesy, zwiększają wydajność i poprawiają ogólną obsługę klienta. Wykorzystaj systemy CRM, narzędzia do automatyzacji, sztuczną inteligencję i platformy analityczne, aby spersonalizować interakcje, zautomatyzować rutynowe zadania i uzyskać wgląd w zachowania klientów.

6. Monitoruj wskaźniki i świętuj sukcesy: Nie koncentruj się na nich, ale monitoruj kluczowe wskaźniki i wykorzystuj spostrzeżenia do iteracji strategii i dostosowywania się do zmieniających się potrzeb klientów i dynamiki rynku. Świętuj sukcesy, doceniaj osiągnięcia i dziel się najlepszymi praktykami w całej organizacji, aby wspierać kulturę ciągłego doskonalenia i innowacji.

7. Planuj skalowalności: Jest to prawdopodobnie oczywiste, ale na początek należy zaprojektować strategię z myślą o skalowalności, przewidując przyszły wzrost i ekspansję. Wdrażaj skalowalne procesy, systemy i infrastrukturę, które mogą sprostać rosnącej liczbie klientów i zmieniającym się wymaganiom biznesowym bez poświęcania jakości lub wydajności.

 

Artykuł powstał na bazie: https://cx-journey.com/2024/04/7-best-practices-to-build-a-customer-experience-strategy-at-scale.html